Uzbekistan

烏茲別克共和國(烏茲別克語拉丁字母:「O'zbekiston Respublikasi」;西里爾字母:「Ўзбекистон Республикаси」),通稱烏茲別克,是一個位於中亞的內陸國家,1991年從原蘇聯獨立。 --來自 維基百科


  • Confirm
  • .