Sulawesi

蘇拉威西島(印尼語:Sulawesi)舊名西里伯或西里伯斯,《職方外紀》稱則勒伯(荷蘭語:Celebes),是印度尼西亞東部的一個大島嶼。 --來自 維基百科


Latest