Spain

西班牙王國(西班牙語:Reino de España),通稱西班牙(España),古籍譯為日斯巴尼亞或以西巴尼亞,《聖經》曾譯為「士班雅」,是位於歐洲西南部的君主立憲國家,與葡萄牙和安道爾同處於伊比利半島,東北部與法國、安道爾接壤,國土面積則佔伊比利半島的五分之四。 --來自 維基百科


Latest