Sierra Leone

獅子山共和國(英語:Republic of Sierra Leone) 通稱獅子山,位於西非大西洋岸,北部及東部被幾內亞包圍、東南與賴比瑞亞接壤,首都自由城。 --來自 維基百科


Latest