Sabah

沙巴(馬來語:Sabah),簡稱「沙州」,舊名「北婆羅洲」,位於婆羅洲島北部,是馬來西亞的13州屬之一,也是馬來西亞境內第二大州,僅次於其西南方的砂拉越,而其南面則與印度尼西亞的北加里曼丹省相接壤。 --來自 維基百科


Latest