Republic of Taiwan

台灣共和國(英語:Republic of Taiwan (ROT),閩南語:Tâi-oân Kiōng-hô-kok,客家話:Thòi-vân Khiung-fò-koet)或「台灣國」(State of Taiwan)或「台灣」(Taiwan),指台灣獨立運動支持者主張以台灣島一帶的島嶼樹立的一個國家。 --來自 維基百科


Latest