Poland

波蘭共和國(波蘭語:Rzeczpospolita Polska),通稱波蘭(波蘭語:Polska),是位於中歐的共和國,北臨波羅的海,西接德國,西南接捷克,南接斯洛伐克,東南接烏克蘭,東接白俄羅斯,東北接立陶宛及俄羅斯加里寧格勒州。 --來自 維基百科


  • Confirm
  • .