Nestlé

雀巢公司(法語:Société des Produits Nestlé S.A.,簡稱Nestlé S.A.或Nestlé,法語發音:[nɛsle]; 英語 /ˈnɛsleɪ/, /ˈnɛsəl/, /ˈnɛsli/),是一間瑞士跨國食品和飲料公司,總部位於瑞士沃州沃韋,在全球擁有500多家工廠。 --來自 維基百科


  • Confirm
  • .