Nepal

尼泊爾聯邦民主共和國(尼泊爾語:सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल),通稱尼泊爾(नेपाल),是南亞喜馬拉雅山脈地區的一個內陸國家,北與中國相接,其餘三面與印度為鄰。 --來自 維基百科


  • Confirm
  • .