Lin Fei-fan, Chen Wei-ting and June Lin Publish Date